Ogloszenia

Zamknięcie dojazd do punktu przyjmowania ścieków dowożonych (zlewni) na oczyszczalnię

Informujemy, że od dnia 19.03.2018r. do dnia 30.06.2018r. zrzut ścieków komunalnych odbywać się będzie bezpośrednio do sieci kanalizacyjnej na terenie przepompowni głównej przy ul. Jeziornej. W związku z tym w okolicach ulic Jeziornej i Długiej może pojawiać się przykry w odbiorze zapach ścieków pochodzących ze zbiorników bezodpływowych z terenu gminy. Informujemy również, że w miesiącach marzec - czerwiec 2018r. odbywać  się będzie okresowe płukanie sieci kanalizacyjnej.